Skip navigation Menu

Technologie

Axxerion is gebaseerd op de laatste Java J2EE technologie waardoor nagenoeg alle industriestandaard databases en hardware platforms ondersteund worden. Het systeem is gebaseerd op een standaard Model-View-Controller architectuur en maakt gebruik van technologie zoals session beans, entity beans en transacties. Grafische interactie voor het ontwerpen van workflows of het opmaken van documenten is geïmplementeerd met Java applets zodat er geen browser plug-ins nodig zijn.

Omdat Axxerion een J2EE applicatie is, draait het op elk platform dat Java ondersteunt zoals Windows, Linux en Solaris. Het systeem bestaat uit een aantal componenten waaronder een web/applicatie server, database server, imaging server, document conversieserver en opslag. Alle componenten zijn gekoppeld via HTTP en kunnen op verschillende platformen draaien zonder file sharing software.

SaaS, in de cloud

Axxerion is een 100% SaaS-oplossing (Software as a Service). Onze software bevindt zich dus in de cloud. Het enige wat u nodig hebt is een webbrowser en een internetverbinding. Omdat wij blijven groeien, met klanten over de hele wereld, is de hosting van onze software nóg belangrijker geworden.

Wij werken met partners die innovatieve hoogstaande server-, opslag- en infrastructuurdiensten inzetten, met servers wereldwijd. Hierdoor kunnen wij in elk gewenst land een server inrichten. Dit is belangrijk voor klanten die hun data graag in eigen land behouden, of die hiertoe verplicht worden door de overheid. Wij werken alleen met partners die bekendstaan om hun betrouwbaarheid en stabiliteit. Hiermee bieden we onze klanten optimale service en performance.

Dankzij onze nieuwe installatietechnologie, kunnen wij onze servers doeltreffend configureren, gemakkelijk Axxerion erop installeren en altijd snel live gaan. Dit proces verloopt volledig geautomatiseerd, efficiënt en betrouwbaar. Het garandeert dat al onze serverinstallaties uniform en transparant zijn, dit komt tevens het beheer ten goede. Daarnaast is deze oplossing zeer schaalbaar. We kunnen net zo makkelijk 10 servers opzetten als vele honderden.

Vanwege het feit dat de data van onze klanten in hun eigen land gehost kunnen worden, ervaren zij snellere responstijden en de zekerheid dat de data zich altijd binnen hun rechtsbevoegdheid bevinden. Doordat alle servers onder centraal beheer en toezicht vallen, borgen we bovendien de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van onze software.

Workflows

Met workflow management worden uw bedrijfsprocessen inzichtelijk en efficiënt beheerd. Veel organisaties hebben voor elke taak, order of klacht een bepaald verloop vastgelegd. Het gaat hierbij om de volgorde van handelingen en verantwoordelijkheden, een workflow. Een workflow zorgt ervoor dat de juiste informatie van de ene naar de andere afdeling of persoon komt. Deeltaken kunnen bijvoorbeeld worden opgesplitst en in de juiste volgorde door de desbetreffende afdeling worden behandeld en geaccordeerd. De status en het traject zijn daardoor op ieder moment inzichtelijk.

In Axxerion zijn standaard al veel workflows opgenomen. Dit gebeurt op basis van ‘best practices’ bij onze honderden klanten. Grote kans dat daar een perfect match voor u tussen zit, er hoeven dan alleen nog wat details te worden afgestemd op uw business. Daarnaast is het mogelijk om snel en zonder programmeren zelf uw workflows te bepalen en te maken. Zo kunt u direct wijzigingen in uw bedrijfsvoering doorvoeren als dit nodig is. Onze software is een volwaardig en flexibel (modulair opgebouwd) workflow automation system en wordt als gebruikersvriendelijk ervaren.

De onderliggende methode waarvan Axxerion gebruik maakt is gebaseerd op Petrinetten (activiteitendiagrammen), waarbij u een formele en wiskundig correcte specificatie van een proces kunt opgeven via toestanden, taken en overgangen.

Meer lezen over workflows en ons workflow automation system? Klik hier.

Integratie en koppelingen

Elke organisatie beheert bestaande gegevens zoals lijsten met personen, personeel of inventaris. Met onze importmodule kunt u snel en eenvoudig koppelingen maken met uw bestaande systemen. U kunt een uitwisselingsformaat in CSV of XML definiëren en een mapping maken naar velden in Axxerion. De gegevens kunnen via een web browser, FTP or email geïmporteerd worden. Via de import scheduler kunnen de gegevens automatisch elke dag of elk uur gesynchroniseerd worden. Naast import en export op basis van CSV bestanden is het ook mogelijk om een directe koppeling te maken via de webservices API.

Axxerion heeft voor diverse klanten koppelingen gerealiseerd met externe partijen. Deze koppelingen zijn zowel op ‘defacto’ standaarden als klantspecifieke situaties geënt.

Op functioneel niveau zijn er o.a. koppelingen gerealiseerd ten behoeve:

 • Uitwisseling van personeelsgegevens (Beaufort, Decade, Oracle)
 • Uitwisseling EDI berichten kenteken bewijzen (RDW systeem)
 • Koppeling met webshops en ordersystemen (SAP) op basis van OCI (Technische Unie, Lyreco, Staples, Medeco, Buy-IT direct, etc.)
 • Interface t.b.v. journaalposten (Coda, Exact, Grote Beer, SAP, AccountView, FIS2000, Oracle)
 • Uitwisseling Vastgoedgegevens (HomeRun)
 • Koppeling documentmanagement systeem (o.a. Corsa)
 • Datawarehouse koppeling met (o.a. Cognos)
 • Systeemeisen

Axxerion is volledig webbased en u heeft alleen een web browser nodig. Alle configuratie, zoals het maken van rapporten en bouwen van workflows, kan via de web browser gedaan worden. Voor het ontwerpen en bekijken van workflows moet de browser Java ondersteunen. Dit is standaard bij alle browsers. Voor het bekijken van CAD tekeningen in DWF formaat wordt de gratis Design Review browser gebruikt. Deze werkt momenteel alleen op Internet Explorer.

Axxerion ondersteunt Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, SeaMonkey en Safari.

 • Windows: Een standaard PC met een web browser en internet connectie.
 • Apple: Een Apple met een Safari web browser.
 • Linux: Elke Linux desktop, zoals Red Hat, Ubuntu of Suse met Google Chrome of Mozilla Firefox.
 • Mobiel: Een mobiel apparaat zoals tablet of smartphone dat HTML 5 ondersteund. Axxerion draait op iPhone, iPad, Android en BlackBerry OS 6.

Certificeringen

ISAE3402 Type II Certificering

Axxerion heeft als een van de weinigen de ISAE3402 type II certificering behaald. Een ISAE3402 type II verklaring is met name van belang voor organisaties die moeten voldoen aan de Sarbanes-Oxley Act (SOX compliance), waaronder alle ondernemingen die geregistreerd zijn bij de Securities and Exchange Commission (SEC).

Als u IT diensten uitbesteedt, dan wilt u de garantie dat de leverancier beheersmaatregelen heeft genomen om verschillende risico’s te beperken. Axxerion heeft een ISAE3402 type II certificatie voor ontwikkeling en hosting van cloud-based software. Dit betekent dat systemen en procedures voor het beheersen van risico’s zijn gedocumenteerd, geïmplementeerd en effectief zijn geweest volgens een onafhankelijke auditor. ISAE3402 is een internationale standaard die SAS 70 per 15 juni 2011 vervangen heeft.

ISO 27001 en ISO 9001 Certificering

Het door ons gebruikte datacentrum heeft een ISO 27001 en ISO 9001 certificaat. Het ISO 27001 certificaat geeft u de zekerheid dat uw data goed beveiligd zijn. ISO 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. In de standaard wordt beschreven hoe Informatiebeveiliging procesmatig ingericht zou kunnen worden om de beveiligingsmaatregelen te effectueren. Deze internationale norm is van toepassing op alle typen organisaties (bijvoorbeeld commerciële ondernemingen, overheidsinstanties, non-profitorganisaties). De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie.

De norm specificeert eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de behoeften van afzonderlijke organisaties of delen daarvan. Het is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie beschermen te waarborgen en vertrouwen te bieden aan belanghebbenden.

Copyright 2018 Axxerion