Skip navigation Menu

Axxerion App

Met onze mobile oplossing, de Axxerion App, kunt u informatie opvragen en bijwerken via uw smartphone of tablet. Met deze app beschikt u over meerdere functies binnen verschillende modules, zoals het opvragen van een takenlijst, contacten opzoeken, urenstaten invullen, werkorders afhandelen of een checklist invullen. Als er geen wireless verbinding is, kunt u offline in deze modules werken en de gewijzigde of aangevulde informatie later synchroniseren. De Axxerion app is beschikbaar voor iOS en Android. Ook kunt u via Google Chrome inloggen op de mobiele versie van Axxerion.

Voorbeeldscherm Axxerion App op smartphone:


Axxerion App heeft o.a. de volgende voordelen:

  • Up to date informatie: op ieder moment kunt u de meest recente informatie inzien en/of aanpassen. Nieuwe taken komen direct binnen en werkorders kunt u op locatie afsluiten. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om bij werkorders direct het verbruik van materiaal en de benodigde arbeidsuren vast te leggen. Als u op locatie een storing constateert kunt u er met uw smartphone een foto van maken en de foto als bijlage opslaan. De melding kunt u daarna direct indienen.
  • Minder fouten: input kan worden gecontroleerd op volledigheid en geldigheid. Fouten als gevolg van een onduidelijk handschrift of verloren fysieke documenten behoren tot de verleden tijd. Snellere verwerking: informatie hoeft niet te worden gescand of ingevoerd vanaf papier, maar wordt digitaal gesynchroniseerd. Dit voorkomt foutgevoelig invoerwerk en zorgt ervoor dat gegevens direct uit het veld beschikbaar zijn.
  • Online en offline: u kunt de gewenste data downloaden, opslaan en aanpassen, zelfs als er geen internetverbinding beschikbaar is. Dit bespaart kosten en zorgt ervoor dat u overal kunt werken. Wijzigingen worden automatisch gesynchroniseerd wanneer u weer online bent.

Wilt u meer weten over de uitgebreide mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op.

Voor onze privacy policy (in het Engels) aangaande de Axxerion App, klik hier.

Copyright 2018 Axxerion