Skip navigation Menu

Contactbeheer (CRM)

Relatiebeheer valt of staat met een goed systeem waarin u alle informatie over uw klanten, leveranciers en partners kunt beheren, bewerken en analyseren. Met onze contactenmodule wordt al uw informatie centraal en veilig beheerd. Wanneer u maar wilt en waar u ook bent; u kunt uw informatie altijd raadplegen, aanpassen of aanvullen. Vanaf uw werkplek, vanuit huis of als of als u onderweg bent.

Met deze module kunt u meer dan alleen adresgegevens opzoeken en gespreksverslagen opvoeren. Zo kunt u bijvoorbeeld snel en gemakkelijk mailings naar prospects versturen, commerciële afspraken vastleggen of opzoeken welke service en producten een partner aanbiedt. De module kan aangepast worden voor elke gebruikersgroep door het instellen van toegangsrechten op velden en functies. U kunt uw eigen procedures voor het wijzigen en aanmaken van gegevens definiëren via de workflow module.

Voorbeeldschermen contacten:

De contactenmodule ondersteunt o.a. de volgende functies:

  • Organisatiestructuur: relaties tussen organisaties, divisies en afdelingen kunnen via een hiërarchie gespecificeerd worden. Contactinformatie zoals adressen en telefoonnummers worden automatisch door onderliggende niveaus overgenomen indien deze niet apart gespecificeerd zijn. Een persoon kan meerdere functies bij verschillende organisaties of afdelingen bekleden. Voor iedere functie kan een apart contact aangemaakt worden met de specifieke contactinformatie. Adresgegevens worden centraal beheerd en kunnen vervolgens aan personen, organisaties of gebouwen gekoppeld worden. Adreswijzigingen hoeven derhalve slechts op één plaats doorgevoerd te worden.
  • Interacties: alle mogelijke interactievormen kunnen worden bijgehouden. Denk aan telefoongesprekken, brieven, bezoekverslagen en notulen van vergaderingen. Aan elke interactie kunnen taken gekoppeld worden en per interactie kan een statusoverzicht van openstaande en uitgevoerde taken opgevraagd worden.
  • Leads opvolgen: u kunt leads beheren en voor iedere lead de omzet, kans, beslissingstermijn en eventuele commissies bijhouden. U kunt snel een gewogen gemiddelde voor de verwachte omzet per klant, partner en account manager opvragen. U kunt leads ook groeperen in categorieën (per branche, postcodegebied, etc.), u kunt hierna verschillende rapportages aanmaken die u helpen bij besluitvorming.
  • Offertes: u kunt offertes aanmaken, per e-mail versturen en de status van online offertes beoordelen. Via zelf in te vullen workflows kunt u ervoor zorgen dat het offerteproces op een consistente en gestructureerde manier verloopt.
  • Lijsten en mailings: u kunt de diverse contacten in lijsten opslaan. Wilt u bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks een nieuwsbrief versturen aan een bepaalde groep, dan kunt u deze lijst selecteren. U kunt deze lijsten ook gebruiken om etiketten te printen of een enquête te versturen.

Wilt u meer weten over de uitgebreide mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op.

Copyright 2018 Axxerion