Skip navigation Menu

Energiebeheer

Het thema duurzaamheid in relatie tot energieverbruik; u kunt er niet omheen. Deze module draagt bij aan uw bewustzijn en inzicht ten aanzien van uw energiebeheer. U heeft de mogelijkheid om op zeer eenvoudige wijze alle relevante soorten meters en de periodiek op te nemen meterstanden te registreren. Vervolgens kan er worden gerapporteerd op verbruik en kosten en kunnen trends geanalyseerd worden.

Alle relevante soorten meters kunnen worden vastgelegd in Axxerion als inventarisobject. Het is mogelijk de algemene gegevens zoals het soort meter, het model en het serienummer vast te leggen. Meters kunnen gekoppeld worden aan een gebouw, een ruimte of een machine, maar ook aan bijvoorbeeld een contract met een energieleverancier. Daarnaast kunnen periodiek de meterstanden worden vastgelegd. Voorbeelden van meterstanden zijn: het energieverbruik van gas, elektra en water maar bijvoorbeeld ook van de draaiuren van een machine, de afname van het aantal kopjes koffie uit een koffieautomaat, de kilometerstand van een voertuig, of bijvoorbeeld telefoontikken.

Door het vastleggen van de meterstand en de datum waarop de waarde gemeten wordt, kan het verbruik over een bepaalde periode berekend worden. Voor het energieverbruik is het mogelijk om via onze krachtige rapportagetools het verbruik per tijdseenheid overzichtelijk te tonen en het verbruik grafisch weer te geven.

Voorbeeldschermen energiebeheer:

De module energiebeheer ondersteunt o.a. de volgende functies:

  • Notificatie: het is mogelijk om op vooraf bepaalde momenten de betrokkenen automatisch per e-mail te berichten indien de meterstanden opgenomen dienen te worden.
  • Meterstanden online: doordat Axxerion web based is, kunnen de meterstanden per vestiging online worden doorgegeven en kunt u direct centraal beschikken over alle data.
  • Doorbelasten: behalve het vastleggen van de meetwaarden kunt u ook een prijs per eenheid aan de meters koppelen. Op deze wijze kunnen tarieven berekend en eventueel (intern) doorbelast worden.
  • Onderhoud: op basis van de draaiuren van een machine kan bijvoorbeeld het tijdstip waarop onderhoud moet plaatsvinden berekend worden. De bijbehorende werkorder(s) worden dan automatisch gegenereerd.
  • Grafieken: de actuele waarde, ofwel meterstand, kan worden afgezet tegen één of meerdere instelbare drempelwaarden. Bijvoorbeeld: normaal, waarschuwing en kritiek. De actuele stand wordt middels een ‘naald’ op een meter (voorzien van een schaalverdeling) weergegeven.
  • Emissies: Door het beheren van alle emissies, heeft u inzicht in de bijdrage aan CO2 uitstoot door uw organisatie.

Wilt u meer weten over de uitgebreide mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op.

Copyright 2018 Axxerion