Skip navigation Menu

Financieel

Als het om cijfers gaat, luistert het nauw. Een kleine miscalculatie kan grote gevolgen hebben. Onze financiële module draagt bij aan het beter ‘in control’ zijn als het gaat om uw financiële huishouding. U kunt de module gebruiken voor de verwerking van budgetten en voor de omzet en kosten uit projecten, gebouwen of inventaris. U kunt ook een rekeningenstelsel opzetten, budgetcodes aanmaken en BTW-tarieven invoeren. U kunt in feite uw complete boekhouding bijhouden in Axxerion. U kunt een onbeperkt aantal administraties voeren, waaronder bijvoorbeeld verhuuradministraties.

Facturen en bestellingen kunnen in de module worden goedgekeurd en u kunt rekeningnummers toewijzen voor verdere verwerking naar het grootboek. Ook kunt u de informatie exporteren naar een financieel systeem of direct een balans en verlies- en winstrekening maken.

De module kan aangepast worden voor elke gebruikersgroep door het instellen van toegangsrechten op velden en functies. U kunt uw eigen procedures voor het wijzigen en aanmaken van gegevens definiëren via de workflow module. Specifieke functies voor uw organisatie kunnen op verzoek toegevoegd worden.

Voorbeeldscherm financieel:

Voorbeeldscherm rapportage financieel:

De financiële module ondersteunt o.a. de volgende functies:

  • Inkoopfacturen: inkomende facturen kunnen ingevoerd worden waarbij u de originele factuur als bijlage kunt opslaan. Nadat de factuur goedgekeurd is, kan deze geboekt worden. U kunt zelfs leveranciers direct facturen in het systeem laten invoeren om zo papierwerk overbodig te maken. Facturen blijven niet meer op afdelingen slingeren maar worden via het systeem doorgestuurd naar diegene die ze moeten goedkeuren. Uw administratie is op deze manier volledig gedigitaliseerd.
  • Verkoopfacturen: u kunt verkoopfacturen automatisch (vanuit bijvoorbeeld contractenmodule) genereren. Nadat de factuur is goedgekeurd kunt u deze als PDF document per e-mail versturen en de factuur vervolgens boeken.
  • Wisselkoers en BTW: alle geldbedragen worden in lokale valuta ingevoerd en automatisch omgezet op basis van wisselkoersen. Historische wisselkoersen kunnen bewaard worden. Tevens kunnen namen en percentages van BTW tarieven ingevoerd worden. Deze BTW tarieven worden binnen meerdere modules gebruikt.
  • Betalingen: u kunt bankafschriften inboeken, betalingen voor facturen registreren en een ClieOp-bestand aanmaken voor elektronische betalingen. Het is mogelijk om één betaling aan meerdere facturen te koppelen of meerdere betalingen aan één factuur.
  • Balans en V & W rekening: een verlies- en winstrekening kan op basis van de omzet en kosten die geboekt zijn worden opgesteld. De eindbedragen van een grootboekrekening kunnen automatisch worden doorgeschoven naar de openingsbalans. Nadat alle rekeningen, kas- en bankmutaties verwerkt zijn kunt u een balans laten opstellen.
  • Budgetten: het is mogelijk om meerdere budgetten tegelijk te beheren, bijvoorbeeld een algemeen jaarbudget en een aantal budgetten voor projecten. Voor ieder budget-item kunt u de actuele status met de begroting vergelijken.

Wilt u meer weten over de uitgebreide mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op.

 

Copyright 2018 Axxerion