Skip navigation Menu

GIS-integratie

Met de GIS-integratiemodule van Axxerion kunt u de locaties van uw gebouwen beheren en het geografische bereik analyseren. De GIS-integratie werkt met de gratis kaarten van Google Maps en ESRI ArcGIS. De locatie van gebouwen en de vorm van percelen worden getoond op een wegenkaart of een topografische kaart, en u kunt snel schakelen tussen verschillende types kaarten. Met de functies om objecten thematisch in kaart te brengen kunt u de kleur van symbolen en vormen instellen aan de hand van kenmerken zoals bezettingsgraad, energieverbruik of omzetstatus.

GIS_integratie

De GIS-ingratiemodule ondersteunt o.a. de volgende functies:

  • Locaties tonen: symbolen op de kaart geven de locaties van gebouwen aan. U kunt symbolen met verschillende vormen gebruiken voor verschillende gebouwen of types gebouwen. Hiermee krijgt u een visuele indruk van het geografische bereik van uw gebouwenbestand.
  • Grafisch navigeren: u kunt snel een gebouw vinden met de schuif- en zoomfuncties op de kaart. Als u een gebouw aanwijst verschijnt er een scherm met de belangrijkste gegevens. Als u op het symbool klikt wordt de pagina met algemene gegevens van het gebouw geopend.
  • Perceelgrenzen weergeven: een perceel kan meerdere gebouwen bevatten, en een gebouw kan meerdere percelen beslaan. U kunt de perceelgrenzen grafisch op de kaart weergeven door de GPS-coördinaten van de hoekpunten, de lijnstijl en de kleur in te geven.
  • Thematische kaarten: de kleur van percelen en gebouwsymbolen kunnen bepaald worden met door de gebruiker gedefinieerde kleurenschema’s. U kunt kleuren definiëren aan de hand van verschillende kenmerken zoals eigendom, marktwaarde of bezettingsgraad. U kunt snel schakelen tussen verschillende kleurenschema’s.
  • Weergaven kiezen: u kunt een standaardkaartweergave instellen, bijvoorbeeld straatweergave, satellietweergave of topografische weergave. U kunt desgewenst secundaire weergaven vastleggen en schakelen tussen weergaven met één muisklik.
  • Kaarten kiezen: op dit moment worden Google Maps en ESRI ArcGIS ondersteund als aanbieders van kaarten. Deze kaarten zijn kostenloos en er is geen aanvullende licentie nodig. Gedetailleerdere kaarten met demografische gegevens of bodemsoorten zijn met een licentie verkrijgbaar van kaartaanbieders.

Wilt u meer weten over de uitgebreide mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op.

Copyright 2018 Axxerion