Skip navigation Menu

Onderhoudsplanning

De onderhoudsmodule is geïntegreerd met workflow management, werkorders, contractbeheer en inventarisbeheer. U kunt correctief onderhoud uitvoeren op basis van meldingen en preventief onderhoud plannen op basis van een onderhoudsschema.

Voor elk type onderhoud worden kosten van materiaal en arbeid bepaald, zodat vooraf een begroting gemaakt kan worden. De werkelijke kosten kunnen verrekend worden met het budget dat overeengekomen is in het onderhoudscontract.

De module kan voor elke gebruikersgroep aangepast worden, door het instellen van toegangsrechten op velden en functies. U kunt uw eigen procedures voor het wijzigen en aanmaken van gegevens definiëren via de workflow module. Specifieke functies voor het gebouwbeheer binnen uw organisatie kunnen op verzoek toegevoegd worden.

Voorbeeldscherm Onderhoudsplanning uitgevoerd versus budget:

onderhplan_groot_v3_nl

De onderhoudsmodule ondersteunt o.a. de volgende functies:

  • Preventief onderhoud: onderhoudsschema’s kunnen opgesteld worden per gebouw, ruimte, apparaat of type apparaat. U kunt per schema de frequentie, aantal cycli en de dag van uitvoering instellen.
  • Meerjarenplanning: u kunt de onderhoudsplanning bekijken als een dagplanning, weekplanning, maandplanning of meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Vervolgens kunt u de planning koppelen aan een contract en een budget zodat duidelijk is wie de werkzaamheden gaat uitvoeren en tegen welk tarief.
  • Storingen en werkorders: binnenkomende meldingen kunnen omgezet worden naar werkorders. Hierbij kunnen verschillende werkorders aan dezelfde melding gekoppeld worden of verschillende werkorders aan dezelfde melding. Via het grafische planbord kunt u de gemaakte onderhoudsplanning bekijken en interne of externe medewerkers aan werkorders toewijzen. Door de muis over het planbord te bewegen, of door op een symbool te klikken kunt u informatie over de werkorder opvragen. Het planbord biedt u in één oogopslag een overzicht van alle ingeplande en/of uitgevoerde werkorders waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om de planning te verschuiven.
  • Inspectie: met behulp van de inspectietool kunt u vanuit Axxerion inspectielijsten ten behoeve van uw bouwkundige of installatietechnische elementen efficiënt uitvoeren. Ook is de inspectietool geschikt voor gebruik vanaf een tablet.

Wilt u meer weten over de uitgebreide mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op.

Copyright 2018 Axxerion