Skip navigation Menu

Online enquêtes

Weten wat er speelt in de markt, onder uw medewerkers of binnen uw klantengroep: het is niet alleen waardevol en interessant, het is nodig om met uw producten en/of diensten aan te blijven sluiten op de wensen van uw interne en externe relaties. Deze module vereenvoudigt het doen van bijvoorbeeld een marktonderzoek, identiteitsonderzoek of tevredenheidsonderzoek. Uw respondenten ontvangen een uitnodiging per e-mail en met één klik openen ze de vragenlijst op internet. Dit draagt niet alleen bij aan uw gemak, maar ook aan een zo hoog mogelijke respons.

Binnen de enquêtemodule kunt u gebruik maken van verschillende vragensoorten: vrije tekst, enkelvoudige keuzes, keuzetabellen en meerkeuzevragen. Vervolgens zijn er verschillende mogelijkheden om de resultaten te analyseren of te exporteren naar andere systemen.

De module kan aangepast worden voor elke gebruikersgroep door het instellen van toegangsrechten op velden en functies. U kunt uw eigen procedures voor het wijzigen en aanmaken van gegevens definiëren via de workflow module. Specifieke functies voor uw organisatie kunnen op verzoek toegevoegd worden.

De enquêtemodule ondersteunt o.a. de volgende functies:

  • Eenvoudig opstellen: u kunt online een enquête samenstellen met secties, open vragen, multiple choice vragen en helpteksten. Via de preview mode kunt u zien hoe de enquête eruit komt te zien.
  • E-mail: vanuit de contactenmodule kan er een selectie gemaakt worden met ontvangers. Elke ontvanger krijgt een gepersonaliseerde e-mail met een link om het formulier te openen. U kunt enquêtes ook opstellen voor algemeen publiek van wie de gegevens niet in Axxerion zijn opgeslagen. Elke enquête heeft een unieke URL die u zelf kunt bepalen. U kunt deze URL opnemen in een email of social media bericht of publiceren op uw website.
  • Online invullen: door op een link in een e-mail te klikken wordt een browser met de enquête geopend. U kunt bij de vragen begeleidende teksten opnemen en de enquête over meerdere pagina’s verdelen.
  • Herinnering: na het uitsturen van de enquête kunt u een herinnering versturen naar alle personen en organisaties die nog niet gereageerd hebben. U kunt ook na het uitsturen van de enquête nieuwe personen toevoegen en alleen deze personen een uitnodiging sturen.
  • Snelle evaluatie: op ieder moment is er een overzicht van het aantal ingevulde formulieren en kunt u de ingevulde formulieren online bekijken. Per vraag worden de aantallen en percentages van de antwoorden getoond. Met ingebouwde filter-opties kunt u snel antwoordformulieren zoeken op basis van antwoorden. Zo kunt u bijvoorbeeld formulieren bekijken van personen die een zeer positief of negatief antwoord op een bepaalde vraag hebben gegeven. Antwoorden kunnen ook geëxporteerd worden naar een CSV bestand. U kunt hiermee verdere analyses maken en grafieken opstellen in bijvoorbeeld Excel.
  • Klanttevredenheidsonderzoek: de enquêtemodule is geïntegreerd met meldingen. U kunt automatisch een enquêteformulier uitsturen nadat een melding afgehandeld is. Dit kan voor elke melding of bijvoorbeeld om de 10 meldingen.

Voorbeeld enquêteformulier:

Voorbeeld overzicht resultaten:

Wilt u meer weten over de uitgebreide mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op.

Copyright 2018 Axxerion