Skip navigation Menu

Personeelsbeheer (HRM)

Uw medewerkers zijn in feite uw belangrijkste assets maar vormen waarschijnlijk tegelijkertijd uw grootste kostenpost. Een overzicht van wie waar zit en welke middelen zij tot hun beschikking hebben vereenvoudigt uw personeelsbeheer. Het organiseren van in- en uitdiensttredingen wordt gestroomlijnd via de workflowfunctionaliteit. Ook biedt deze module hulpmiddelen voor het bijhouden van vakantiedagen, ziekteverzuim, salarisgegevens, werkervaring, verzekeringen en evaluaties. U kunt de totale personeelskosten en resultaten per medewerker en tussen verschillende afdelingen vergelijken.

De module kan aangepast worden voor elke gebruikersgroep door het instellen van toegangsrechten op velden en functies. U kunt uw eigen procedures voor het wijzigen en aanmaken van gegevens definiëren via de workflow module. Specifieke functies voor uw organisatie kunnen op verzoek toegevoegd worden.

De personeelsmodule ondersteunt o.a. de volgende functies:

  • Werving en selectie: u kunt vacatures plaatsen met functieprofielen en salarisschalen definiëren. Er zijn standaard workflows beschikbaar voor het beoordelen van sollicitanten. Indien gewenst kunt u de workflows aanpassen aan uw bedrijfsvoering. Op deze manier heeft u een duidelijk overzicht van het aantal sollicitanten per functie en de status en kwaliteit van deze mensen.

Voorbeeld van een wervingsproces:

  • In- en uitdienstprocedure: met behulp van een workflow is het eenvoudig bij indiensttreding van personeel eenvoudig alle taken te coördineren die moeten worden uitgevoerd zodat de nieuwe medewerker direct aan de slag kan. Bijvoorbeeld het toekennen van inventaris en de softwarelicenties, het regelen van cursussen, etc. Als de medewerker uit dienst treedt kunt u eenvoudig bewaken dat alle inventaris weer wordt ingenomen.
  • Digitaal dossier: onder verschillende tabbladen in deze module kunt u allerlei informatie opslaan zoals persoonlijke informatie (geboortedatum, paspoortgegevens, bankrekeningen, informatie voor noodgevallen) maar ook andere documenten zoals arbeidsovereenkomsten, diploma’s, CV. Ook de informatie rondom salaris, bonus, vakantiedagen en leaseauto’s kunnen worden opgeslagen. Op basis van deze gevens kunnen de kosten per jaar en per uur berekend worden. U kunt medewerkers toegang geven om hun eigen informatie te zien of bij te werken.
  • Absentiekaart: afwezigheid in verband met ziekte, vakantie of om andere redenen wordt bijgehouden. Het totaal aantal vakantiedagen dat nog beschikbaar is wordt berekend.

Voorbeeld van een personeelskaart:

Voorbeeld van een absentiekaart:

  • Ziekteverzuim: om het ziekteverzuim te stroomlijnen en te begeleiden zijn er diverse workflows opgenomen op basis van de Wet verbetering poortwachter. Hierdoor is het mogelijk om het re-integratiedossier bij te houden. Alle gegevens en resultaten rondom de ziekmelding, probleemanalyses en werkhervattingsprognoses worden hierin bijgehouden. U kunt de arbodienst zelf laten inloggen in het systeem om diverse gegevens hierin te verwerken en/of te raadplegen.
  • Beoordelingen: resultaten van periodieke en incidentele evaluaties kunt u eenvoudig beheren. Ook kunt u per medewerker doelstellingen afspreken, beoordelingen bijhouden en actiepunten voor persoonlijke ontwikkelingen (POP) afspreken. U kunt de uitkering van bonussen en beloningen koppelen aan het halen van doelstellingen.
  • Verzekeringen: hier worden verzekeringen van ziektekosten, ongevallen en aansprakelijkheid beheerd, zodat voorkomen wordt dat medewerkers onderverzekerd zijn. De kosten voor de verzekeringen worden in de berekening van de kosten per uur meegenomen.

Wilt u meer weten over de uitgebreide mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op.

Copyright 2018 Axxerion