Skip navigation Menu

Strategische planning

Wanneer u een beslissing moet nemen over investeringen in gebouwen, personeel of middelen, wilt u eerst verschillende scenario’s met elkaar vergelijken. Deze module helpt u hierbij. U kunt hierdoor rekening houden met verwachte kosten zoals voor onderhoud, personeel, belastingen, rente en energie. Daarnaast kunnen er inkomsten zijn uit verhuur of levering van diensten. Er kan in de module rekening gehouden worden met indexering, groei en bezettingsgraad. Met de strategische planning module kunt u snel alternatieven generen en per jaar een overzicht zien van kosten, opbrengsten en cashflow.

De module strategische planning ondersteunt o.a. de volgende functies:

  • Periodieke uitgaven: u kunt periodieke kosten zoals voor meerjarenonderhoud of energie in een schema opgeven. U kunt een indexeringspercentage opgeven en eventueel aanpassingen maken van de datum of kosten in een bepaalde periode.
  • Periodieke omzet: voor inkomsten kunt u per periode een ingroeipercentage opgeven, bijvoorbeeld huurinkomsten zullen afhankelijk zijn van de verwachte bezettingsgraad in de verschillende periodes.
  • Investeringen: investeringen hebben gevolgen voor het operationele resultaat vanwege de rentekosten. U kunt ook de gevolgen voor de cashflows analyseren om te bepalen of er externe financiering nodig is.
  • Financiële rapportages: nadat de schema’s met periodieke inkomsten en uitgaven gespecificeerd zijn, kunt u verschillende rapportages (scenarioanalyses)bekijken die de kosten, opbrengsten, resultaat en cashflow per periode weergeven.
  • Integratie onderhoudsplanning: de planningsmodule is geïntegreerd met de meerjarenonderhoudsplanning in Axxerion. De kosten op basis van periodieke onderhoudsschema’s kunnen direct in de planning worden opgenomen.
  • Alternatieven: vanuit de periodieke inkomsten- en uitgavenschema’s kunt u eenvoudig verschillende alternatieven genereren. Hierbij kunnen bepaalde schema’s aan meerdere alternatieven gekoppeld worden.

Wilt u meer weten over de uitgebreide mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op.

Copyright 2018 Axxerion