Skip navigation Menu

Urenstaten

Met de urenstatenmodule kunt u het gehele proces van indienen, goedkeuren, doorbelasten en factureren van uren automatiseren. Medewerkers en partners kunnen via internet hun gemaakte uren indienen. Door een sluitende administratie van gewerkte uren, vakantiedagen en ziekteverzuim heeft u een beter inzicht in de kosten en zorgt u ervoor dat alle uren op de juiste manier doorbelast worden. U kunt per project en projecttaak opgeven wie er uren mag schrijven en tegen welk tarief deze doorbelast mogen worden.

Voorbeeldscherm Urenstaten:

De urenstatenmodule ondersteunt o.a. de volgende functies:

  • Automatisch genereren: urenstaten worden iedere week voor iedereen automatisch aangemaakt. Iedereen heeft een persoonlijke urenstaat met alleen de taken waarop de betreffende persoon of organisatie uren mag schrijven.
  • Online indienen: iedereen kan de urenstaten online indienen en krijgt hiervoor automatisch een herinnering. Bij het indienen wordt direct een controle uitgevoerd op het totaal aantal uren per week.
  • Beoordelen: u kunt zelf bepalen hoe de urenstaten goedgekeurd moeten worden. Bijvoorbeeld in eerste instantie door de verschillend projectmanagers en daarna door het afdelingshoofd.
  • Budgetteren: na goedkeuring van de urenstaten worden de gemaakte uren als kosten en omzet op het budget geboekt. Op basis van het voortgangspercentage en de gemaakte uren wordt de prognose voor de totale kosten en omzet bijgewerkt.
  • Factureren: na goedkeuring van de urenstaten kunnen er automatisch facturen aangemaakt worden. Dit kan op basis van de gemaakte uren of bij fixed price projecten, op basis van voortgangspercentage.
  • Planning: per projecttaak kunt u vooraf een inschatting maken van het aantal uren en wordt een prognose voor omzet en kosten berekend. Door deze te vergelijken met de werkelijk gemaakte uren kunt u uw planning systematisch verbeteren.

Wilt u meer weten over de uitgebreide mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op.

Copyright 2018 Axxerion