Skip navigation Menu

Visie en Missie

Visie

Onze visie is dat we organisaties efficiënter laten werken door het ontwikkelen en implementeren van een gebruiksvriendelijk en betaalbaar webbased systeem, waarmee makkelijk en snel met anderen kan worden samengewerkt aan uiteenlopende bedrijfsprocessen. Hierdoor worden deze processen geoptimaliseerd en kan het management van onze klanten, indien nodig, op basis van heldere en actuele managementinformatie op tijd bijsturen.

Flexibiliteit

Wij vinden dat software zich moet aanpassen aan de bedrijfsvoering en werkprocessen van de organisatie van onze klanten en niet andersom! Met Axxerion kunnen onze klanten dus op hun eigen manier blijven werken, maar dan wel sneller en dus voordeliger.

Samenwerken

Organisaties zijn continu in ontwikkeling, medewerkers worden steeds mobieler en het over de grenzen van organisaties heen kunnen (samen)werken is steeds belangrijker geworden. Informatie kan worden gedeeld met collega’s, klanten, partners en leveranciers zodat processen worden versneld en de communicatie soepeler verloopt.

Stroomlijnen

Bedrijfsprocessen stroomlijnen op een kosteneffectieve manier, het is als het ware onze natuur. Wij zijn thuis in algemene bedrijfsprocessen en specifieke processen zoals facilitaire processen en processen op het gebied van vastgoedbeheer. Wij denken graag met onze klanten mee!

Missie

Onze missie bestaat uit twee statements:

  • Een betrouwbare en winstgevende aanbieder zijn van een ‘state of the art’ webbased systeem dat onze gebruikers helpt bij het efficiënter inrichten van hun werk.
  • Een stabiele en inspirerende werkgever zijn die voorziet in veilige en innovatieve werkplekken voor haar werknemers.

Copyright 2018 Axxerion