Skip navigation Menu

D&B

”Voor ons is de cirkel dankzij Axxerion altijd rond…”

Aan de Amsteldijk in Amsterdam staat het kantoor van D&B, een toonaangevende organisatie op het  gebied van facilitaire dienstverlening. D&B verzorgt alle denkbare facilitaire dienstenpakketten, waaronder beveiliging- en receptiediensten, mobiliteitsoplossingen zoals studentchauffeurs en shuttle services, catering, schoonmaak, post- en reprodiensten en huismeesters. Daarnaast biedt D&B integrale outsourcingsconcepten voor facilitaire dienstverlening, inclusief het bijbehorend facility management. D&B heeft in 2012 een omzet behaald van €24 miljoen en heeft momenteel 320 medewerkers in vaste dienst, naast 200 oproepkrachten en studenten. Ondanks een krimpende facilitaire markt realiseert D&B op dit moment een groei van 45%. Hoe doen ze dat toch? Wat is hun succesformule? We spreken Edo den Hertog, Directeur Facility Management bij D&B.

“We hebben niet zozeer één succesformule en misschien zit het ‘m daar juist in. Een formule staat immers vast, terwijl wij juist meebewegen met de ontwikkelingen in de markt en de wensen van onze opdrachtgevers. Een belangrijk speerpunt is dat we altijd het verschil willen maken. Om die reden streven we voortdurend naar duurzame relaties met onze opdrachtgevers, partners en leveranciers. Vanuit dit oogpunt zijn we altijd op zoek naar samenwerkingen met gelijkgestemden en Axxerion past perfect in dat plaatje.”

Duurzame relaties
Juist in tijden van economische crisis zijn het inderdaad de organisaties die investeren in duurzame relaties die het hoofd boven water houden. Of zelfs de kracht hebben om weg te zwemmen, naar rustiger vaarwater om alleen nog maar sterker te worden. “Die metafoor gaat wel voor ons op ja”, beaamt Den Hertog. “Overtreffen in plaats van overleven, dat is wat we willen. Wij geloven in onze opdrachtgevers en onze opdrachtgevers geloven in ons, die wederkerigheid levert iets unieks op. Uiteindelijk draait het allemaal om vertrouwen.” Vertrouwen valt of staat met stuurinformatie. Directieleden en managers willen te allen tijde weten wat er gaande is binnen hun organisatie om daar vervolgens op te kunnen anticiperen. Den Hertog reageert: “Wij zijn ons daarvan bewust en spelen daar dan ook op in. Goede oplossingen bied je mede door in de spiegel te kijken. Wij als D&B willen toch ook alles kunnen monitoren en op tijd kunnen bijsturen? Dan willen onze opdrachtgevers dat ook. Automatisering speelt hierin een essentiële rol, we stellen hier hoge eisen aan. Sinds 2010 gebruiken we het Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) van Axxerion. We zetten dit systeem in bij een aantal integrale opdrachtgevers die zelf niet over een FMIS beschikken en ook zetten we het systeem in ten behoeve van onze eigen organisatie. Eén ding is zeker: wij komen dankzij Axxerion nooit voor verrassingen te staan en onze opdrachtgevers daardoor ook niet. Dat draagt bij aan ons succes.”

Performances
Het is voor D&B belangrijk om snel en gemakkelijk medewerkers bij de diverse facilitaire servicedesks van haar opdrachtgevers uit te wisselen. Den Hertog: “Axxerion voorziet hierin, het is een systeem dat wij als flexibel, constructief en ondersteunend ervaren. Daarnaast krijgen wij door het gebruik van dit systeem een goed beeld van de performances van onze eigen medewerkers, maar ook van de door ons gecontracteerde dienstverleners. Tevens hanteren wij bij het ontvangen van verzoeken, meldingen, informatieaanvragen en klachten van medewerkers en bezoekers van onze opdrachtgevers het principe van ‘click-call-face’. Dit houdt in dat wij 50% van de meldingen via mail of het FMIS ontvangen, 30% via de telefoon en 20% via het persoonlijk langslopen bij onze medewerkers aan de servicedesks. De gebruiksvriendelijkheid van Axxerion ondersteunt ons in het realiseren van deze verhoudingen, hetgeen resulteert in een meer gelijkmatige werkdruk.”

Een opvallende marktontwikkeling is dat tegenwoordig alles ꞌsmart’ moet zijn. Veel mensen willen altijd en overal online zijn en dingen kunnen regelen via hun smartphone of tablet. Den Hertog: “D&B heeft daarom een eigen Office App ontwikkeld waarin een connectie met Axxerion tot stand wordt gebracht. Medewerkers kunnen nu dus thuis of onderweg bezoek aanmelden, vergaderfaciliteiten reserveren en meldingen versturen naar de servicedesks van onze opdrachtgevers. Daar zijn we trots op!”

Transparantie
Terug naar dat vertrouwen. Dat stuurinformatie hierin een onmiskenbare rol speelt is helder, maar ligt daar niet nog iets anders aan ten grondslag? Den Hertog: “Meer dan ooit is er behoefte aan transparantie. Bestuurders zijn op hun hoede, helaas inherent aan de huidige marktomstandigheden. Wie durft er nou nog opzienbarende knopen door te hakken? Maar wij zeggen: angst mag niet regeren, organisaties moeten trouw kunnen blijven aan hun idealen en ambities. Meten is weten en als je weet, dan kan je beslissen. Axxerion biedt die handreiking.”

Die handreiking gaat verder dan verwacht. Den Hertog licht toe: “Omdat zowel wij als onze opdrachtgevers het systeem gebruiken, ontstaat er een organisatie-overstijgend voordeel.
In Axxerion kan je namelijk allerlei zaken vastleggen en vervolgens delen met derden. Omdat het een in the cloud oplossing is, gaat dit heel eenvoudig. Het is in feite een kwestie van inloggen. Onze opdrachtgevers kunnen ons ten aanzien van een aantal zaken volledig monitoren. Dat is pas transparantie! Ten eerste voeren wij de financiële administratie ten behoeve van onze opdrachtgevers uit in Axxerion. Ook worden budgetten en inkoopopdrachten in het systeem ingevoerd en worden de daarmee gepaard gaande facturen van leveranciers gedigitaliseerd en betaalbaar gesteld. De financial controllers van onze opdrachtgevers kunnen dit proces real-time monitoren. Daarnaast worden alle contracten die D&B met leveranciers heeft afgesloten ten behoeve van opdrachtgevers gedigitaliseerd en voor inzage ter beschikking gesteld. Tot slot worden alle klachten, wensen, informatieverzoeken en storingen ten aanzien van de facilitaire dienstverlening bij onze opdrachtgevers vastgelegd in Axxerion. Dit inclusief de tijdsduur en wijze van afhandeling. Op organisatieniveau, locatieniveau, afdelingsniveau, teamniveau en medewerkersniveau, alles is inzichtelijk. Met maar één doel: op tijd bij kunnen sturen en het maximale resultaat behalen.”

Genieten
Den Hertog is zichtbaar tevreden en aanstekelijk enthousiast. “Voor ons is de cirkel dankzij Axxerion altijd rond: het streven naar transparantie leidt tot betrouwbare en actuele managementinformatie en die informatie leidt weer tot vertrouwen. Vertrouwen vormt vervolgens de basis voor duurzame relaties en samenwerkingen. Die op hun beurt niet alleen ons eigen succes, maar ook het succes van onze opdrachtgevers waarborgen. D&B gelooft hierin, handelt hiernaar en geniet hiervan. Want succes is leuk, maar alleen als je er met elkaar van kunt genieten!”

Nieuwsgierig geworden naar wat Axxerion voor uw organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een demonstratie! Klik hier voor het contactformulier of bel ons op 026-4742420.

Terug naar overzicht

Copyright 2018 Axxerion